Debat: Svar til Uffe Thorndahl

Debat: Svar til Uffe Thorndahl

Det er grundejeren, der har ansvaret for det kloak arbejde, der skal laves på deres egen grund frem til skelbrønden en meter inde på grunden, skriver Sorø Kommunes borgmester Gert Jørgensen. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen

Af Gert Jørgensen, Borgmester i Sorø Kommune

Kære Uffe Thorndahl

Som svar på dit åbne brev i Sorø Avis 25. januar 2023 må jeg begynde med at sige, at hverken jeg eller andre i Sorø Kommune kan udtale sig i den konkrete sag på Brobyvej.

Det blev for flere år siden besluttet nationalt, at vi i Danmark skal separere regnvand fra spildevand, og at vores spildevand skal behandles bedre, så der ikke lukkes forurenet vand ud i naturen. Det er en stor og meget omkostningstung opgave at få separatkloakeret byerne.

Separatkloakering sørger for, at rent regnvand ikke bliver blandet med beskidt spildevand i kloakrørene. Dermed undgår vi, at unødvendigt store vandmængder føres til rensningsanlæggene, og vi undgår, at beskidt spildevand løber ud i vores åer og søer, når kraftig regn giver overløb i regnvandskloakken.

Så længe bare én grundejer i et boligområde ikke har adskilt spildevand og regnvand, kan den nye separatkloakering dog ikke tages i brug. Dermed gør forsyningens anlægsinvesteringer ingen gavn, og det går som nævnt ud over både naturen og miljøet. Derudover er der en række grundejere, der har gjort, som de skal, og har betalt for kloakarbejder på egen grund, som ingen gavn gør, før det samlede system tages i brug.

Miljømyndigheden i Sorø kommune har ansvaret for at få grundejerne til at tilslutte sig de nye kloakledninger. Vi ser desværre i flere områder, at enkelte grundejere ikke tilslutter sig separatkloakeringen. Her kan det være nødvendigt at give grundejeren påbud om tilslutning, og i nogle tilfælde må vi desværre foretage politianmeldelse.

Det er grundejeren, der har ansvaret for det kloak arbejde, der skal laves på deres egen grund frem til skelbrønden en meter inde på grunden, mens Sorø Forsyning står for etableringen af kloakledninger i vejen samt montering af skelbrønden. Arbejdet på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester, og der skal indsendes en færdigmelding med underskrift fra kloakmesteren til Sorø Kommune.

Grundejere kan frit vælge løsninger på egen grund, så længe der tilsluttes korrekt. Til økonomisk trængte borgere tilbyder Sorø Forsyning en afdragsordning. Hvis man opfylder de krav, afdragsordningen indbefatter, har man mulighed for at vælge den til.