Debat: Strukturel forskelsbehandling

Foto: Bo Mouritzen

Debat: Over hele verden, er der i løbet af foråret tændt en debat om racisme og strukturel forskelsbehandling, hvor etniske minoriteter oplever, at de udsættes for enten rendyrket had eller oplever diskrimination.

På det lokale plan, handler det om en integrationspolitik, der blandt andet har sigte på repatriering. Politikken skærer alle borgere med anden etisk baggrund over en kam, og er med til at skabe et billede af, at borgere med anden etnisk baggrund (reelt ikke-vestlig baggrund) er vanskelige at integrere. Hvis den samme generalisering blev anvendt overfor borgere med etnisk dansk baggrund, ville der – med rette – lyde et ramaskrig.

Den samme problematik gør sig gældende, når de sociale kriterier i forhold til daginstitutioner mv. inkluderer borgere med anden etnisk baggrund. Igen er der alene tale om en negativ generalisering og ikke en vurdering af den enkeltes socioøkonomiske situation. Der er simpelthen tale om strukturel forskelsbehandling.

Ikke mindst derfor, kan det undre, at Enhedslisten som det eneste parti i Sorø Byråd, har stemt imod, at der bliver lavet en integrationspolitik samt tages udgangspunkt i sociale kriterier, der stigmatiserer konkrete befolkningsgrupper, i stedet for at tage udgangspunkt i den enkelte persons problemstillinger.

På nationalt plan, er der andre eksempler. Det er således et afgørende element i ghettokriterierne, om der bor mere end 50 % med ikke vestlig baggrund i et boligområde. Uden at gøre noget der er ulovligt kan det at have den "forkerte" etnicitet, være med til at placere et område på ghettolisten.

En negativ italesættelse af andre, kan have alvorlige resultater, og konsekvenserne af den strukturelle forskelsbehandling er blandt andet at indvandrere med ikke vestlig baggrund, har ca. 87 % større risiko for, at blive anholdt, uden at de bagefter bliver dømt (Danmarks statistik).

Kvinder med anden etnisk baggrund, der bærer tørklæde, skal sende 60 % flere ansøgninger, end danske kvinder, før de indkaldes til en jobsamtale (Københavns universitet) og borgere med et mel-lemøstligt klingende navn, skal sende 27 % flere ansøgninger, for ar blive tilbudt en lejebolig (An-kestyrelsen)

Det er på tide, at vi standser den strukturelle forskelsbehandling. Udgangspunktet må være, at alle behandles lige som mennesker og borgere. Først da, er der tale om reel integration.

Danmark kan ikke undvære indvandrere. Et Danmark uden indvandrere, får den konsekvens, at vi stjæler frihed fra vores børn og børnebørn.

Hvor kunne det være rart, hvis Sorø Kommune ville gå forrest og stoppe tiltag, der baserer sig på etnicitet!

Bo Mouritzen

Byrådsmedlem

Enhedslisten i Sorø