Debat: Skal det blive ved?

Debat: Skal det blive ved?

Af Kasper og Sidsel Buhr Jeppesen, Digesløjfen 12 i Sorø

Vi har et opråb til Sorø Kommunes beboere om at tage ansvar i forhold til kommunens kortsigtede planer.

Sorø Kommune har fremlagt et lokalplansforslag (SK77) om et helt nyt boligområde på Sognefogedvej, velsagtens fordi kommunen mangler penge.

Planen er i bedste fald mangelfuld og efterlader mange spørgsmål der ikke bliver besvaret:

1) Hvordan skal vores i forvejen overbelastede børneinstitutioner og skole kunne modtage børn fra yderligere 60 boliger?

2) Hvordan skal en vej som Sognefogedvej kunne bære 60-90 ekstra bilers daglige færden, når den i forvejen er underdimensioneret til den nuværende trafik?

3) Hvordan kan vi forsvare endnu en gang at tilsidesætte vores historiske diger ved at give kommune Carte Blanche til frit at disponere over et eventuelt digegennembrud uden hensyn til hverken beboere, fauna eller biodiversitet?

4) Hvordan kan kommunen tillade sig at planlægge med endnu et nyt LAR anlæg, når anlægget for Klokkergården endnu ikke har en færdig plan og er overdraget til grundejerforeningen syv år efter første spadestik for området?

Endnu engang står man tilbage med en oplevelse af at kommunens dispositioner er desperate og uden nogen form for langsigtet plan for fremtiden.

Er det ikke på tide, at vi siger nej tak til kortsigtede planer?

Nej til flere boliger uden langsigtede planer for, hvordan Frederiksberg Skole igen skal få hovedet over vande og finde plads til deres i forvejen alt for mange elever.

Nej til dagpleje/vuggestue og børnehavepladser i Pedersborg eller Fjenneslev, når vi bor på Frederiksberg.

Nej til at give kommunen ret til efter forgodtbefindende frit at ødelægge vores flotte historiske diger med det rige dyreliv.

Nej til tekniske planer der ikke er gennemtænkte og færdige inden arbejdet påbegyndes.

Hvis du er enig med os, så kom med indsigelser inden 5. april 2023 på plan@soroe.dk.