Debat: Robust økonomi

Bo Christensen (C), Lars Schmidt (DF), Rolf Clausen (V) og Pia Hvid (B), gruppeformændene bag budget 2020-2023

De foregående to år har vi i forbindelse med årets budgetforhandlinger oplevet en bemærkelsesværdig tilgang til forhandlingerne fra Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens side.

Først ønskede de ikke at sætte tal på de budgetområder, som vi skulle forhandle. Dernæst præsenterede de deres budget i avisen samme dag, forhandlingerne skulle starte. I år budgetterer de så med kr. 48 mio. som ingen i verden ved, om tilfalder Sorø Kommune. Det har Sorø Kommune aldrig tidligere gjort.

S, SF og Ø ønsker at budgettere med et ekstraordinært finansieringstilskud år efter år. Sorø Kommune har siden 2013 modtaget et ekstraordinært finansieringstilskud, men ingen ved, om det fortsætter, da vi står overfor vedtagelsen af en udligningsreform.

I alle årene har tilskuddet alene bidraget til at formindske kommunens udfordringer, da vi er en kommune med et strukturelt underskud med bl.a. udgangspunkt i kommunens borgeres alderssammensætning.

Vi er i dag part i nogle sager, som kan medføre ekstraudgifter for Sorø Kommune. Det stiller krav om en god likviditet.

Vi har tidligere måttet rydde op i historiske økonomiske udfordringer på samlet over kr.100 mio., og hver gang har vi ikke kunnet se S, SF og Ø for bare fodsåler, når de svære beslutninger efterfølgende skulle tages – uanset at udfordringerne er opstået med en socialdemokratisk borgmester i spidsen.

Derfor ønsker De Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og De Radikale et økonomisk robust budget, der kan sikre en fortsat positiv udvikling af hele vores kommune. Vi ønsker at gennemføre de vedtagne byråds-beslutninger, herunder "Kodeks for det gode budgetarbejde", som S, SF og Ø også stemte for så sent som i januar 2019 – men nu løber fra.

CVOB ønsker ikke at være populister og budgettere med penge, som er fugle på taget. Det gør S, SF og Ø. Det forklarer også, hvorfor vi ved udgangen af 2013 måtte overtage en kommune med en af landets højeste skatteprocenter og højeste gæld pr. borger.