Debat: Led flere biler ad Rolighed

Debat: Led flere biler ad Rolighed

Foto: Thomas Olsen

Foto: Thomas Olsen

Af Anders Hooge

Svinget 7, Sorø

I avisen kunne man læse to læserbreve, hvor henholdsvis Gert Skovgård Andersen og Susanne Borggaard argumenterer for, at butikkerne i Storgade vil gå en svær fremtid i møde, hvis ikke der kommer flere p-pladser, fordi folk ikke er villige til at gå få meter fra P-pladserne ved Holberg Arkaden eller Postgården.

Udover at de to ikke på nogen måde har det mindste bevis for deres påstande, gad jeg godt vide, hvor det er de to skribenter finder butikker med så mange p-pladser lige udenfor, at der ikke er nogen der bliver nødt til at gå bare lidt.

Tager man f.eks. til de store centre i Næstved og Slagelse, som må formodes at være konkurrenterne til butikkerne i byer som Sorø, vil man opleve, at man ofte skal gå længere, end man skal i Sorø, så jeg tvivler på, at det er afstand fra p-plads til butik der er afgørende. Måske udvalg og åbningstider i langt højere grad er udslagsgivende for, at nogle folk fravælger at handle lokalt?

Så i stedet for at gå til angreb på træer og betonpiller synes jeg, at man skal se på, hvordan man kan gøre gaden mere fodgænger- og cykelvenlig og få ledt mere af biltrafikken over på Rolighed til glæde for bløde trafikanter og butikker.

Mon ikke kunderne nok skal være villige gå lidt længere, hvis de kan handle i attraktive butikker på en rolig handelsgade?