Debat: Håbløst at nøjes med trafiksaneringer

Lil Svanhof, Holbergsvej 106, Tersløse

Til Sorø Byråd: Ja, så kom tallene fra den nyligt gennemførte trafiktælling i og omkring Tersløse og Dianalund, og resultatet er nøjagtig så nedslående, som vi borgere havde ventet.

At vi på den hårdest belastede dag har 7590 biler igennem byen, og i gennemsnit lidt under 6000 biler i døgnet, vel og mærke, når man også regner lørdag og søndag med, er fuldstændigt forrykt.

Det betyder, at trafikken er steget med ca. 17 pct. siden tællingerne i 2016. Vi er vel også alle enige om, at tallene tilmed er under påvirkning af Corona, samt at vi må forvente endnu højere belastningsgrad, når Pilegårdsudstykningen er færdig.

Det forekommer mig fuldstændig håbløst, at I nu kaster temmelig mange penge i, at COWI skal sidde og regne på trafiksaneringer. Med hånden på hjertet…I må da efterhånden kunne se, at saneringer hører fortiden til. Det havde sikkert været en fin løsning for 15 år siden, men det giver ikke mening i dag.

At Venstre (som har trukket flertallet til omfartsvejen) svarer os på vores kritik af dem, at de fører ansvarlig politik, er jo ikke sandt. I har blot ikke mod og brede skuldre nok til at sige, at det er nu, pengene skal findes.

At efterlade en hel by i det her inferno af biler og konstant bilstøj er uansvarligt. Jeg har tilmed ladet mig fortælle, at en Venstrepolitiker har sagt til en borger i Tersløse, at Venstre måske nok traf deres beslutning om at "sætte omfartsvejen på hold" ud fra et noget uoplyst grundlag. Hvis det er sandt, er det uanstændigt.

I den sammenhæng må jeg også rette henvendelse direkte til rød blok. Normalt betragter jeg "røde" politikere som folk, der har mennesket i fokus. Trivsel og ligeværdighed i livet hvor social status og bopælsadresse ikke har negativ betydning for politiske beslutninger, er ofte jeres mærkesager.

Kan I fortsat føre en politik, hvor en stor gruppe af jeres borgere hver dag lever med frustrationer, støjpåvirkning m.m., som påvirker deres trivsel og livskvalitet?

Nu må COWI regne færdig, men ubrugelige løsninger affinder vi os ikke med, og vi er helt parate til at lave rigtig meget støj i jeres valgkamp, hvis I ikke får løst vores trafikproblemer.