Debat: Foreningsliv til alle

Undersøgelser viser, at hvis man har fritidsinteresser, så lever man længere og har et gladere liv. Derfor skal foreningslivet have yderligere støtte i de kommende år. Det giver mental og fysisk sundhed, og det skal alle have mulighed for at blive en del af.

Som formand for kultur- og fritidsudvalget er jeg glad for, at vi de seneste 4 år har skabt bedre mulighed for, at dem, som ikke har høj indkomst, kan få hjælp.

I 2017 vedtog vi at indføre fripasordning i Sorø Musiske Skole for at støtte børn og unge fra familier med trang økonomi. I 2018 vedtog vi, at der på idræts -og friluftsområdet også skulle indføres fripas for børn og unge og voksne.

Foreningslivet skal derfor fortsat bakkes op, og jeg ønsker, at vi får kigget nærmere på de faciliteter, vi har i kommunen, og hvordan de vedligeholdes. Idrætsanlæg med tilhørende omklædningsrum er til for borgerne.

Kommunalbestyrelsen bør forbedre anlæggene yderligere, så eksisterende baner bliver opgraderet. Desværre mente kommunalbestyrelsen ikke, at anlægsbudgettet i år skulle bruges på et løft til græsbaner, men det skal med i de kommende år, hvis det står til De Konservative.

Bo Christensen

Nr. 2 på den Konservative liste til kommunalvalget