Borgerne har givet gode input til ny politik

Foto: Kristian Buchmann. Copyright 2009 - Sjællandske Medier