77 snuppet i fartkontrol

Foto: Kenn Thomsen, Lene Berthelsen