Skilsmissebørn hjælper hinanden

Foto: Lene Ploug Frederiksen