Plan for udvikling af Solrød Landsby er klar

Plan for udvikling af Solrød Landsby er klar

Plan for udvikling af Solrød Landsby er klar

Efter at helhedsplanen har været sendt til offentlig debat, har et flertal i byrådet godkendt den færdige helhedsplan for Solrød Landsby. Planen er en samlet vision for udviklingen af landsbyen, der skal sikre, at de kommende lokalplaner for landsbyen skaber sammenhæng og kvalitet for hele landsbyen.