Ny rundkørsel

I krydset Tåstrupvej, Parkvej, Åsvej bliver der nu anlagt en rundkørsel. Det kan give nogle trafikgener, mens arbejdet står på.
I krydset Tåstrupvej, Parkvej, Åsvej bliver der nu anlagt en rundkørsel. Det kan give nogle trafikgener, mens arbejdet står på.

Solrød: Byrådet besluttede 26. april at der skal etableres en rundkørsel i krydset Tåstrupvej, Parkvej, Åsvej i overensstemmelse med trafikplan 2009 – 2013.

En rundkørsel skal sikre nedsættelse af hastigheden på Tåstrupvej, og sikre bedre udkørselsforhold for sidevejene

Entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S har vundet licitationen vedrørende etablering af den nye rundkørsel, og anlægs perioden foregår fra uge 20 og forventes afsluttet i slutningen af august.

Da det er valgt ikke at lukke Tåstrupvej i anlægsperioden, kan der til gengæld forekomme gener for den gennemkørende trafik, og således kan der i perioder opfordres til at vælge alternative ruter. Den nødvendige trafikregulering vil fremgå af forholdene og skiltningen på stedet.