– Jo flere vi er, jo højere kan vi råbe

Lynetteholmen: Mange mødte op til foredrag om Lynetteholmen og de konsekvenser, som projektet kan få for Køge Bugt.

Solrød: Egentlig skulle torsdag aftens foredrag om Lynetteholmen og dumpning af slam holdes i Pulterkammeret i Jersie Hallen, men interessen for arrangementet, som Lokallisten VoresSolrød havde taget initiativ til, var så stor, at det i stedet blev afholdt i sportscaféen i Solrød Idrætscenter. Her deltog cirka 60 personer.