Bedre byggesagsbehandling: På vej mod kortere ventetider

Flere hænder, mere effektive arbejdsgange og bedre kommunikation til borgerne. Det er blandt de initiativer, der skal være med til at mindske ventetiden og løfte byggesagsbehandlingen i Solrød Kommune.

Natur-, klima- og planudvalget har også drøftet en række dispensationssager og truffet principbeslutninger, der er med til at sætte en ny retning, som medarbejderne kan pejle efter ved behandlingen af byggesager, lyder det i pressemeddelelsen. Foto: Colourbox.com