Ulovligt når Kommune sylter museum

Foto: Martin W. Hansen

Korsør: Det står ganske klart og tydeligt i Museumslovens paragraf 24.

Når en kommune giver tilladelse til nybyggerier eller renovering af eksisterende bygninger, skal det lokale museum kontaktes, fordi områder eller byggeri skal vurderes i forhold til arkæologiske interesser.

Slagelse Kommune burde derfor kontakte Sydvestsjællands Museum i Sorø, når byggetilladelser gives. Det sker bare ikke.

– Vi har ikke modtaget orienteringer og meddelelser de seneste år. Jeg har forsøgt at kontakte dem nogle gange. Det er så ikke rigtigt blevet til noget, fortæller Hugo Sørensen, der er museumsinspektør og leder af arkæologisk afdeling på Sydvestsjællands Museum.

Udover Slagelse Kommune dækker museet også Sorø og Ringsted Kommuner, her er der ingen problemer.

– Vi dækker tre kommuner, og vi får meddelelserne i forskellig form fra både Ringsted og Sorø, forklarer Hugo Sørensen.

Både på Sydvestsjællands Museum og blandt arkæologerne i kommunen er frustrationerne store.

En af dem er amatørarkæolog Uffe Nilsson fra Korsør, der tidligere har arbejdet for Sydvestsjællands Museum. Han kender alt til problemerne med Slagelse Kommune.

– Der er noget, som tyder på, at man i Slagelse Kommune har en tendens til at bryde lovgivningen, når det gælder om at informere Sydvestsjællands Museum i forbindelse med byggeri, konstaterer arkæologen og fortsætter.

– Det betyder, at arkæologien halter i Slagelse Kommune. Det vil sige, at der generelt forsvinder mange ting, fordi kommunen ikke meddeler det, de skal, inden der sker noget.