Sygeplejersker: Det gode kollegiale sammenhold skaber trivsel trods travlhed

Arbejdet på en akutafdeling er ofte presset. Men Pernille Søgaard elsker det alligevel. Det skyldes særligt det gode kollegiale sammenhold, og det er hun ikke ene om at synes.

Sygeplejersker: Gode kollegaer skaber trivsel trods travlhed

- Jeg føler jo virkelig, at mine kollegaer her er min anden familie, forklarer Pernille Søgaard, der er ansat som sygeplejerske på Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse.