Robotter og rumtoiletter overtog skolekantinen i Antvorskov