Politikere støtter protesterende i Slagelse vestby

Meget tyder på, at protesterende beboere i Slagelse vestby nu får noget ud af deres kamp mod byggeri mellem deres boliger og den nye omfartsvej.

Sjællandske har tidligere fortalt om protester fra beboere på Frodesvej samt på Stjernebakken og Solsikkevej. Beboerne her ønsker ikke at få ødelagt deres udsigt af byggeri, og dette ønske får de nu støtte til fra et flertal i kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø.

Flertallet bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti anbefaler, at den foreslåede udvidelse af Roarsvejkvarteret tages ud af den nye kommuneplan, der skal endeligt vedtages af det siddende byråd på byrådsmødet 18. december.

– Området er ikke lige så oplagt at udvikle som andre steder i Slagelse. Der kan være udfordringer med terrænet og støj fra omfartsvejen. Og med tanke på, at vi også har udpeget et nyt boligområde ved Elmesvinget, anbefaler vi, at området udtages af kommuneplanen, siger medlem af erhvervs-, plan- og miljøudvalget Steen Olsen (S) i en udsendt meddelelse fra kommunen.

Et mindretal i udvalget bestående af Venstre og Liberal Alliance ville beholde udvidelsen af Roarsvejkvarteret i kommuneplanen.

– Vi har brug for så mange muligheder for at bygge nye boliger i Slagelse som muligt, hvis vi skal tiltrække nye borgere. Hvis vi udvider boligområdet ved Roarsvejkvarteret, så svarer det til den mulighed for udvidelse, som vi allerede har vedtaget ved Holmstrup. Her har vi har åbnet for, at der kan bygges boliger ud mod omfartsvejen, siger udvalgsformand Villum Christensen (LA) i samme meddelelse.

Sagen skal som nævnt endelig besluttes af byrådet, og her vil Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti jo ikke kunne mønstre et flertal, idet partierne tilsammen kun har 14 mandater.

Meget tyder dog på, at partierne også vil kunne regne med støtte fra Enhedslisten. I hvert fald lyder Thomas Clausen, der i øjeblikket er sygemeldt, ikke spor begejstret for planerne om at bygge ud til en omfartsvej, hvor der kan blive støjproblemer, samtidig med at man tager udsigten fra andre beboere.

Stemmer Enhedslistens to mandater sammen med S og DF vil flertallet på 16 være hjemme, hvis partidisciplinen ellers holdes.