Politikere bider ikke på spare-argument: Afviser »centralisering« på ældreområde

Politikere bider ikke på spare-argument: Afviser »centralisering« på ældreområde
Åbent hus i det store centralkøkken på Lokesvej.
  Foto: Allan Nørregaard
Åbent hus i det store centralkøkken på Lokesvej. Foto: Allan Nørregaard Allan Noerregaard

Stordriftsfordele er ikke at foretrække for enhver pris. Det er meldingen fra forebyggelses- og seniorudvalget i Slagelse Kommune efter, at udvalget har skullet tage stilling til rådhus-administrationens forslag om at lægge kommunens to særskilte produktionskøkkener sammen til ét.

Som beskrevet Sjællandske forleden har Slagelse Kommune for indeværende to produktionskøkkener, der leverer mad dels til beboerne på kommunens plejecentre og dels til hjemmeboende borgere. De to køkkener er beliggende i henholdsvis Dalmose på Atkærvænget og på Grønningen ved Skovvang Plejecenter i Slagelse.

Fordelene ved en sammenlægning skulle ifølge administrationen være at spare på både penge og antal medarbejdere, gøre maden billigere for borgerne og at fremtidssikre produktionen samt bedre at kunne tilpasse stigende og faldende efterspørgsel.

Men ingen af de argumenter bed på medlemmerne i forebyggelses- og seniorudvalget, der endte med at takke nej til en yderligere analyse af forslaget om en centralisering.

– Den primære årsag er, at vi ikke ønsker en centralisering, samtidig med at vi ønsker at bibeholde arbejdspladser flere steder i kommunen, siger Unnie Oldenburg, der er fungerende formand i forebyggelses- og seniorudvalget.

Men centralisering er ikke eneste årsag til en afvisning af forslaget.

– Det er for sårbart med kun ét køkken, hvis der af en eller anden grund opstår udfordringer i det ene køkken, siger Unnie Oldenburg, der påpeger, at skadedyr før har lukket et helt køkken ned, hvilket vil have for store konsekvenser, hvis det skulle ske med kun ét køkken til anvendelse.