Omø vil snart stå i »fyr og flamme«

Foto: ""Gunnertoft & Co · 6910 3350 · Guco.dk"" , Mathilde Donslund Malling