Minister kommer Næsby Strand til undsætning

Foto: RASMUSSEN PER

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) iværksætter nu en række ekstra initiativer, så hverken borgere eller virksomheder skal opleve forlængede sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet, der som i led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser fra årsskiftet overgår til den nye styrelse Nævnenes Hus i Viborg under Erhvervs- og Vækstministeriet.