Lang scoringspause kostede for Korsør Slagelse

Foto: THOMAS OLSEN, Simon Ydesen