Kommune afviser kritik i rapport om omstridt virksomhed

Rapporten bruger gamle data fra 2005 og tager ikke i betragtning, at kravene til tungmetaller og miljøfremmede stoffer først bliver gældende fra 2013, siger afdelingsleder i kommunens miljøafdeling Jette Jungsberg blandt andet.

Afdelingsleder Jette Jungsberg afviser, at kommunen overtræder gældende miljøkrav, men hun siger også, at der i den miljøgodkendelse, som i øjeblikket er ved at blive revideret, vil blive stillet skærpede krav til en række tungmetaller og miljøfremmede stoffer.
Afdelingsleder Jette Jungsberg afviser, at kommunen overtræder gældende miljøkrav, men hun siger også, at der i den miljøgodkendelse, som i øjeblikket er ved at blive revideret, vil blive stillet skærpede krav til en række tungmetaller og miljøfremmede stoffer.

Stigsnæs: Som omtalt i gårsdagens avis retter en rapport fra Aarhus Universitet en kraftig kritik af RGS Nordics udledning af spildevand til Agersø Sund og Slagelse Kommunes kontrol med virksomheden.

Onsdag havde afdelingsleder i kommunens miljøafdeling Jette Jungsberg ikke mulighed for at kommentere kritikken, men det havde hun torsdag, og hun udtrykker forundring over konklusionerne.

Som blandt andet handlede om, at de tilgængelige måledata fra RGS' egenkontrol afslører, »at de udledte koncentrationsniveauer og mængder udgør en risiko for at kunne forårsage kroniske og akutte toksiske effekter (forgiftninger red.) i økosystemet«.

Og at »udledningen af en række stoffer med spildevand fra RGS Nordic er en væsentlig belastning af vandmiljøet i Agersø Sund«.

Gamle data

– Slagelse Kommune er noget forundrede over konklusionen, fordi rapporten bruger gamle data helt tilbage fra 2005. I rapporten tages der ikke i betragtning, at kravene til tungmetaller og miljøfremmede stoffer først bliver gældende fra 2013, da miljøgodkendelse fra 2008 ligger i klagenævnet i fem år. Endvidere tager rapporten heller ikke i betragtning, at RGS Nordic i 2015 får installeret mikrofiltrering og kulfiltre til efterpolering af spildevand for miljøfremmede stoffer. Derfor skal en reel vurdering af påvirkningen af Agersø Sund foretages fra 2015, hvor kulfiltrene er i drift, skriver Jette Jungsberg i et skriftligt svar til Sjællandske.

Hun er med samme argumentation også helt uenig i rapportens udsagn om, at 30 procent af prøverne ligger over de grænseværdier, som blev fastsat i Slagelse Kommunes miljøgodkendelse fra 2008 (der først trådte i kraft i 2013 red.)

Miljøkrav skal først på senere

Afdelingslederen afviser også, at 80 procent af prøverne ligger over de gældende miljøkrav, der anvendes i dag, og som ifølge manden bag rapporten, seniorforsker Jakob Strand, også burde være gældende i Slagelse Kommune.

– Gældende miljøkvalitetskrav skal først implementeres i eksisterende miljøgodkendelser ved revurderinger. Slagelse Kommune er i gang med at revidere miljøgodkendelsen. Det er en omfattende og tidskrævende proces, og derfor administreres der efter eksisterende miljøgodkendelse til en ny forelægger, hvilket er i overensstemmelse med de retningslinjer, som vi er underlagt, skriver Jette Jungsberg.

Hun tilføjer, at Slagelse Kommune altid følger de krav, som loven forskriver.

– Derfor vil den kommende godkendelse også stille skærpede krav til en række tungmetaller og miljøfremmede stoffer, skriver Jette Jungsberg.