KLOG PÅ KORSØR: Kvindelig minister og Storm P.

Når vi korsoranere fra sydbyen skal til Slagelse køres ad Skovvej, og efter Lystskoven drejes til venstre ad Slagelse Landevej.

Kvindelig minister og Storm P. har rødder på denne gård

Både en kvindelig justitsminister og Storm P. har rødder i Hulby Møllegård, der ligger lige ved Slagelse Landevej og den nye genbrugsstation. Foto: Christian Balslev

Blot 100 meter efter svinget ligger på venstre hånd en stor smuk gård i røde teglsten med navnet Hulby Møllegård. Bagved de store avlslænger lå før en stor hollændermølle, genopført efter en brand i 1872. Møllens fundament findes stadig bag gården.

Hulby Møllegård

Hulby Møllegård er omkring 1700 udflyttet fra den store landsby Hulby på den anden side af landevejen. Midt 1800-tallet var bagersvend Christen Storm ansat på gården. Hans datter Mathilde blev gift med slagtermester fra København, Carl Petersen og deres søn, Robert Storm-Petersen er den første landskendte personlighed med tilknytning til møllegården. Maler, skuespiller, tegner, humorist Storm P. , ham kender vist alle.

Kvindeforkæmper

Hulby Møllegård voksede sig større med tiden, fra 60 tønder land i 1870 til 85 tdr. land i 1910. Forpagter på gården i 1902 er Jens P. Pedersen, der køber den i 1918. Pedersen var fra Egerup ved Boeslunde, hans hustru Wilhelmine Kolding fra Boeslunde.

Parret fik i 1911 datteren Helga Pedersen, den anden berømthed med tilknytning til Hulby. I hele sit travle liv som justitsminister 1950-1953, og senere som højesteretsdommer holdt Helga Pedersen fast i sit barndomshjem og den vestsjællandske natur, som hun elskede.

Helgas karriere som jurist og politiker var kometagtig, hun havde indsigt og veltalenhed og en human indstilling. Ved sin tiltræden som minister betingede hun sig, at der ikke skete flere henrettelser i retsopgøret efter besættelsen.

Også kvindernes ligeberettigelse kæmpede hun for ligesom naturbeskyttelse og træplantning havde hendes store interesse.

Forfatterflugt

Helga udgav i 1975 bogen Céline og Danmark om den franske forfatter Louis-Ferdinand Céline, som anklaget for landsforrædderi efter krigen måtte flygte til Danmark. Her kom kom han først i fængsel men fik siden husly i ejendommene ”Fanehuset” og om vinteren ”Skovly” ved Klarskovgård.

Begge huse var stillet til rådighed af ejeren, Thorvald Mikkelsen, der var Célines forsvarsadvokat i Danmark. I øvrigt var han ven med Helga Pedersen på nabogården.

Céline var ikke begejstret for Korsør og omegn, han kom efter krigen med stærke anklager mod Danmark, som Helga Pedersen energisk imødegår i sin bog.

Som enke fortsatte Helgas mor fra 1953 driften af møllegården, Helga selv boede sine sidste år på fødegården.

Hun døde i 1980 og er begravet på Tårnborg Kirkegård.

Historisk genbrugsplads

Et aktieselskab overtog herefter ejendommen, indtil den i 1989 blev købt af Korsør Kommune. Kommunen havde før været ret offensiv, også Vejsgård lige før indkørsel til Vemmelev blev overtaget i 1970erne. Her håbede man, at Scania-Vabis ville bygge en fabrik, men der blev man skuffet.

Bjarne Hansen har drevet Hulby Møllegård i årene 1988 – 1995, hvorefter han købte godset Kruusesminde. På en del af møllegårdens frasolgte jord byggede man rensninganlæg og senere den nye genbrugsplads.

I 1990erne blev der i stuehuset indrettet en A-klasse, som var en alternativ klasse for hvad man kaldte ”adfærdsvanskelige børn”.

Kilder: Ole G. Nielsen i Korsør Posten, uge 2 1996 og Dansk Biografisk Leksikon