Ejer ønsker adgang forbudt til naturområde hele året

Flot novemberdag ved Storebælt ud mod Lejodden.
Flot novemberdag ved Storebælt ud mod Lejodden.

Ejeren af Kruusesminde Bjarne Hansen ejer også det 65 hektar store naturområde Lejodde med strand, strandenge og søer nord for Korsør. Han har anmodet Slagelse Kommune om, at det store naturområde lukkes for offentlighedens adgang hele året. Stranden dog undtaget. Begrundelsen er i højere grad at beskytte det store fugleliv mod forstyrrelser, som blandt sker, når besøgende har løsgående hunde med. Ud over hundeluftere er området meget benyttet af lystfiskere og fuglekiggere.

Slagelse Kommune har siden november 2013 forbudt adgang til strand og strandenge i perioden 1. marts – 30. juni for at beskytte de ynglende fugle, men Bjarne Hansen ønsker altså dette forbud til at gælde hele året, men med undtagelse af selve stranden. Politikerne i erhvervs-, plan- og miljøudvalget skal på deres møde i dag mandag tage stilling til ønsket om lukning af området, hvor der også drives jagt.

Sagen er blevet forelagt for Slagelse Kommunes Natursamråd. Det har resulteret i mange forskellige svar. Lige fra jægerne, der bakker op om lukningen hele året til Friluftsrådet, som ikke mener, at der er grund til at forbyde adgangen, da fuglene er vant til at blive forstyrret under trækket og blot kommer tilbage uden skade på unger eller lignende.

Danmarks Naturfredningsforening kan ikke støtte et forslag om helt at lukke området, da det er vigtig både at beskytte og benytte. Foreningen peger også på, at løse hunde er et problem i hele Danmark, og problemet løses ikke ved at lukke al natur.

Slagelse Kommune har foretaget en sammenligning med bestemmelserne for de tre lokale vildtreservater Holsteinborg Nor, Helleholm Vejle og Skælskør Nor og er kommet frem til, at en fuldstændig lukning af Lejodde vil være meget restriktiv.

Indstillingen til politikerne er derfor, at det nuværende adgangsforbud for offentligheden på strand og strandenge i perioden 1. marts – 30. juni bevares uændret.