Ditte fra 8.D udtaget til international mentorordning