Danmarks Sportsfiskerforbund er tilfredse med Slagelse Kommunes udsættelse af RGS Nordic-sagen

Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune besluttede mandag at udskyde behandlingen af RGS Nordics miljøgodkendelse. Den beslutning er Dansk Sportsfiskerforbund tilfredse med.

Beslutningen om at udskyde behandlingen af RGS Nordics miljøgodkendelse møder tilfedshed hos Dansk Sportsfiskerforbund

Foto: Anders Ole Olsen

Efter pres fra en række grønne organisationer, heriblandt Danmarks Sportsfiskerforbund, samt Danmarks Radios afsløringer i programmet 21 Søndag, hvor der blandt andet stilles spørgsmål ved lovligheden i miljøgodkendelsen samt importen af oliespildevand fra Norge, besluttede Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune mandag at udsætte behandlingen af RGS Nordics miljøgodkendelse.

Beslutningen om at udskyde behandlingen af RGS Nordics miljøgodkendelse møder tilfredshed hos Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vi er glade for, at Slagelse Kommune har valgt at udskyde beslutningen om en ny miljøgodkendelse til RGS Nordic. Det er helt uhørt, at vores i forvejen hårdt pressede indre danske farvande skal forurenes med tungmetaller, PFOS og andre miljøskadelige stoffer fra udenlandsk industrispildevand. Det er endda i strid med gældende miljølovgivning, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Der er behov for, at miljøgodkendelsen for RGS Nordic nu bliver grundigt gennemgået med henblik på dens lovlighed og så forventer vi også en redegørelse for, hvordan Miljøstyrelsen har vejledt kommunen og hvorvidt man i styrelsen har været klar over, at importen af spildevand samt miljøgodkendelsen til RGS Nordic har været på kant med loven, siger Torben Kaas.

27 virksomheder venter på revideret miljøgodkendelse

I Danmarks Sportsfiskerforbund er man desuden bekymret over, at det ikke kun er ved RGS Nordic i Skælskør, at der kan være problemer med ulovlig udledning af giftigt spildevand.

– Der findes i øjeblikket mindst 27 danske virksomheder, der afventer en ny eller revideret miljøgodkendelse til udledning af spildevand. Men ved flere af disse virksomheder er vores have i en så dårlig forfatning, at det ikke er tilladt at forringe havområdet ifølge EU-lovgivningen. Alligevel har Miljøstyrelsen offentliggjort en vejledning til nye miljøgodkendelser, der kan bane vejen for udledninger flere af disse steder. Det er dybt kritisabelt, særligt med tanke på, at interne dokumenter viser, at styrelsen godt er klar over, at det er på kant med EU-lovgivning på området, siger Torben Kaas.

– Danmark er forpligtet til at passe på vores havmiljø, og hvis det ansvar ikke bliver varetaget af miljøministeren og miljøministeriet, hvor så?, slutter Torben Kaas.

På baggrund af forløbet forventer Danmarks Sportsfiskerforbund nu en redegørelse om sagen fra Miljøministeriet.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) er i forbindelse med sagen blevet kaldt i samråd af SF og Enhedslisten.