Drop besparelser på busser og lokaltog

Af Marianne Frederik, Enhedslisten, regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

Budgetprocessen for 2024, i Region Hovedstaden, er så småt gået i gang. Umiddelbart ser det ud som om, at udgifterne til busser og lokaltog stiger så meget, at der er lagt op til besparelser, hvor meget vides endnu ikke, men et bud er 20-30 mio. kr., men det afhænger bl.a. af statens villighed til at bidrage. De stigende udgifter skyldes stigende priser på energi og råstoffer, stigende udgifter på anlæg af letbanen, og faldende antal passagerer i forhold til 2019, før corona-nedlukningen. Passagertallet er dog på vej op.

Der er allerede bestilt et sparekatalog fra Movia. Og så kender vi øvelsen med at spare på buslinjer og lokaltog. Skal det være dér, hvor der er færrest passagerer, eller dér hvor der er størst behov. Vil det ikke være dumt at spare for meget, dér hvor der i fremtiden kommer Letbane, BRT-løsninger, optimering af S-toge. Vi skal huske god dækning i yderområderne, samt til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. En ret umulig opgave, da den kollektive transport trænger til yderligere investeringer, og ikke besparelser.

Besparelsesvejen er den helt forkerte vej at gå. Hvis der gennemføres forringelser for busser og lokaltog, vil den negative spiral fortsætte med flere biler, mere trængsel, mere luftforurening, mere støj, mere CO2, mindre tilgængelighed for rigtig mange mennesker. I regionen er der vedtaget nogle overordnede mål: ”Det skal være attraktivt at benytte det kollektive frem for bilen.” ” 20% af bilpendlerne skal flyttes over til kollektiv transport eller cykel”. Men de mål kan ikke gennemføres, medmindre staten er villige til at give yderligere bidrag og være med til at dække Letbaneinvesteringerne.

Enhedslisten har stillet budgetforslag om at afsøge alle muligheder for at undgå besparelser på de regionale busser og lokaltog. Der er udsigt til en styrkelse af kollektiv transport; der går bare nogle år endnu, derfor vil det være dumt allerede nu at ’fjerne’ passagergrundlaget.