Annoncedyk og inflation rammer top- og bundlinje i Sjællandske Medier

2022 blev et meget udfordrende år for Sjællandske Medier. Flere samtidige faktorer, var medvirkende hertil.

Annoncedyk og inflation rammer top- og bundlinje i Sjællandske Medier

Regnskabet blev nærstuderet.

Foto: Allan Noerregaard

Efter knapt to år præget af COVID 19, var forventningen i Sjællandske Medier ved indgangen til 2022 en gradvis tilbagevenden til mere normale tilstande. I stedet oplevede virksomheden fortsat stor usikkerhed i annoncemarkedet. Coronakrisen blev afløst af en energikrise og blev siden suppleret med en inflationskrise.

Det udfordrede især annoncesalget, men også abonnementssalget blev påvirket. Det betød et negativt driftsresultat (EBITDA) på 30 millioner kroner, hvoraf 12 millioner kroner er hensættelser til personalereduktion i forbindelse med en større omkostningstilpasning. Selve driften gav således et underskud på 18 millioner kroner.

På baggrund af den negative udvikling i markedet, resultatet i 2022 og forventningerne til de kommende år har ledelsen af forsigtighedshensyn valgt at nedskrive goodwill med 40 millioner kroner. Sjællandske Mediers resultat efter af- og nedskrivninger og skat er et underskud på 91,5 millioner kroner.

Store forandringer

Niels Jørgen Hansen, formand for Sjællandske Medier, lagde ikke skjul på, at 2022 var et rigtigt dårligt år for virksomheden.

2022-regnskabet for Sjællandske Medier er bestemt ikke kønt. Og formanden for Sjællandske Medier A/S, Niels Jørgen Hansen konstaterede da også som det første i sit indlæg på generalforsamlingen, der blev holdt på Hvide Hus i Køge, at “2022 var et slemt år.”

Niels Jørgen Hansen betonede, at det ikke er nok at være stærke på print. Sjællandske Medier skal også være stærke på digitale produkter og virksomheden skal evne at få en større del af indtægterne herfra.

– Det kræver investeringer og ændringer i kulturer og i arbejdsgange. Det handler ikke længere om at udkomme en gang om dagen. Det har vi vidst i nogen tid, og vi er godt i gang med dette.

Sjællandske Mediers administrerende direktør, Jens Nicolaisen understregede i sit indlæg, at virksomheden er i fuld gang med den digitale omstilling.

– Og det sker i et højt tempo, fordi forandringer sker hurtigt, og fordi vi fortsat har meget at hente. Relativt til vore kolleger er vi kommet sent i gang, og vi kan se at de medievirksomheder, som lykkes bedst, i dag har op mod halvdelen af deres omsætning digital. Vi har stor vækst digitalt, men kommer fra et meget lavt niveau. Så opgaven er stor men enkel. Vi skal derhen så hurtigt som muligt.

SJM er på vej

Der var trods alt godt humør hos ansvarshavende chefredaktør Louise Pettersson og administrerende direktør Jens Nicolaisen. De to er i fællesskab parate til at ruste Sjællandske Medier til fremtiden.

Jens Nicolaisen konstaterede, at trods krisen i det danske mediemarked er Sjællandske Medier på flere områder godt på vej. Antallet af digitale brugere steg i 2022 med 26 procent til over 900.000 månedlige brugere. Samtidig steg den digitale abonnements- og annonceomsætning markant, og denne udvikling bekræfter den digitale transformation, som den sjællandske medievirksomhed er midt i. Der er fortsat et stort uforløst potentiale, men det er glædeligt at konstatere, at den digitale vækst sker samtidig med, at læsertallene for dagblade og ugeaviser fastholdes.

Grønthøsteren holdt stille

Niels Jørgen Hansen kom i sit indlæg også ind på, at situationen selvfølgelig har krævet handling. Det var helt nødvendigt at tilpasse omkostningerne.

– Vi valgte at gennemføre tilpasninger, der havde som mål, at vi skulle komme styrket ud af krisen – ikke blot slankere. Så det blev ikke hurtige grønthøstermetoder – men omkostningsreduktioner med et perspektiv, så vi i kraft af ændrede arbejdsgange, ændret organisation, teknologi med videre kan levere lige så godt eller bedre med færre ressourcer. Dette betød også, at vi ikke kunne redde regnskabet for 2022 – men satse på at vi kunne komme ind i 23 med et bedre udgangspunkt.

Formanden mindede generalforsamlingen om, at Sjællandske Medier trods de hårde tider fortsat har stor betydning for det samfund, virksomhedens medier dækker.

– Vi udgiver dagblade, der læses af over 200.000 sjællændere. 850.000 læser vore ugeaviser. Disse tal er ikke faldende, men nærmere lidt stigende. Hvis vi ikke var her, skulle man opfinde os. Vi betyder noget for sjællænderne, for lokalsamfundene med videre. Vi skal leve op til dette ansvar.

Prøv noget nyt

Knud Munksgaard, som tidligere har siddet i bestyrelsen for Sjællandske Medier foreslog, at bestyrelsen skulle tænke nogle nye tanker for at komme ud af krisen. Knud Munksgaard foreslog blandt andet, at mulighederne for øget samarbejde med andre medier skal undersøges.

Niels Danielsen, som er aktionær og desuden medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Kalundborg kom med et forslag om at inddrage de unge noget mere.

– Ungdommen læser ikke avis. De læser nyheder på nettet, men de vil ikke betale for dem. Det er et kæmpe problem. Derfor er Sjællandske Medier nødt til at komme tættere på ungdommen, så de finder os relevante, sagde Niels Danielsen.

I bestyrelsen blev Thorkil Mølgaard afløst af Mads Bøttger, som er opvokser i Odsherred og i dag driver Dragsholm Slot. Han erklærede sig parat til at bidrage til arbejdet i bestyrelsen med sin viden og sine kræfter.

Mads Bøttger er nyvalgt bestyrelsesmedlem i Sjællandske Medier.

– Regnskabet for 2022 er ikke godt, men jeg glæder mig over den kampgejst bestyrelsen og ledelsen udstråler her i dag. Det lover godt for fremtiden, sagde det nyvalgte bestyrelsesmedlem.