Ungechef: Kedsomhed er ikke en undskyldning for dårlig opførsel

Foto: Lars Sandager Ramlow

Ungechef i Rudersdal Kommune, Gitte Magnus er godt klar over, at der i Birkerød er små grupperinger af unge, der nogle gange har svært ved at bruge deres fritid konstruktivt. Til Frederiksborg Amts Avis lørdag siger hun:

– Når man eksempelvis ikke har et sted, man føler sig inkluderet i eller har en fritidsaktivitet at gå op i, så opstår der ind imellem en følelse af rodløshed blandt de unge. Hvis dét fællesskab, man så er en del af, kun har rodløsheden til fælles, kan det være svært som unge-gruppe at finde på noget »fornuftigt«, som vi voksne vil kalde det, påpeger Gitte Magnus.

Hun oplyser, at »Gadeteamet« er en af kommunens pædagogiske indsatser, der arbejder med relationer der, hvor de unge er. Teamets indsats drejer sig blandt andet om at guide og bygge bro – både for den enkelte og for grupper af unge – over i meningsfulde fællesskaber.

– Det lyder måske meget simpelt, men det er det naturligvis ikke. Der er meget på spil i en gruppe og for individet, når man forsøger at ændre på præmissen for et fællesskab, uanset hvad fællesskabet er bygget op omkring, understreger ungechefen, der fortsætter:

– Et af de steder, der i perioder oplever problemer med unge, som har svært ved at administrer deres frie tid, er Hovedbiblioteket i Birkerød. Biblioteket vil meget gerne have, at byens unge bruger biblioteket, også selvom det ikke er for at læse en bog, men måske bare for at sidde og hyggesnakke. Men hvis de unge ikke følger ordensreglerne, der sikrer, at stedet kan bruges af alle borgere – eller hvis de unge ligefrem ødelægger ting eller ikke respektere personalet, så vælger de unge selv med deres adfærd, at de ikke kan bruge biblioteket til ophold. Det er altså ikke de unges tilstedeværelse, der er problemet. Det er de unges adfærd, der begrænser deres muligheder. Det er meget vigtigt at understrege, lyder det fast fra Gitte Magnus.

Mange tilbud – men…

Ungechefen fortæller, at der ér masser af tilbud til unge i Rudersdal. Men der vil altid være nogle unge, som har det sværere end andre ved at finde vej ind i det etablerede og meget store udvalg af foreningstilbud. De finder det ikke let eller naturligt, at søge ind i kommunens etablerede ungemiljøer, musiktilbud og fritidsundervisning i Ung i Rudersdal. Derfor lyder opfordringen til de unge, at hvis der er en aktivitet eller en form for undervisning, som ikke allerede eksistere, så vil Ung i Rudersdal hellere end gerne hører om ønskerne og forsøge at få dem i gang.

I den forbindelse nævner Gitte Magnus, at der midt i Birkerød – lige ved siden af biblioteket ligger »Fløjen«, som er et af Ung i Rudersdals ungemiljøer for unge fra 6. klasse og op.

“Fløjen” er et af Ung i Rudersdals ungemiljøer. Foto: Lars Sandager Ramlow

– Her kan man komme og deltage i diverse aktiviteter, fællesspisning, udflugter og få en snak med en af de voksne, der alle brænder for stedet og lige netop dét at kunne gøre en forskel for de unge. Her er nogle dage for de yngste i målgruppen og andre dage for de ældre. Det gør det nemmere at målrette indholdet og bemandingen efter de forskellige behov. I Fløjen er alle unge velkomne, og man skal ikke være tilmeldt for at bruge stedet, påpeger Rudersdals ungechef.

Gitte Magnus oplyser, at SSP (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, red.) og Gadeteamet i Rudersdal har oplevet en stigning af henvendelser fra skoler, institutioner og borgere, der oplever udfordringer med efterladenskaber eller direkte hærværk, når unge har været samlet i eksempelvis en skolegård i løbet af weekenden.

– Disse episoder er et resultat af, at dit, mit og naboens børn hygger sig med deres venner på et sted, hvor der ikke er opsyn fra voksne eller andet, de skal tage hensyn til. Det er altså helt normalt i de unges løsrivelsesproces, at de gerne vil være uden opsyn. Vi skal i princippet bare glæde os over, at de unge har et fællesskab, de kan være en del af og vokse med, siger Gitte Magnus.

I samme åndedrag opfordrer hun alle forældre til generelt at være opmærksomme på, hvilke aftaler man har med sit barn.

Spillerum og tryghed

– Hvis man som forældre siger ja til, at børnene skal mødes med nogle venner på skolen, kan det være en rigtig god ide at gå en tur med hunden eller måske nogle andre forældre. Så kan man lige gå en tur forbi skolegården. Det kan man sagtens gøre på en måde, uden at man er den »pinlige forældre«. Giv de unge det spillerum, der skal til for at være ung, men giv dem også den tryghed det er at have en backup i form af eksempelvis en »hundelufter«. For jeg tror faktisk ikke, at der findes unge, som har det formål at skulle hærge eller ødelægge noget, når de tager hjemmefra. Men det kan til gengæld være rigtig svært at sige fra i fællesskabet, hvis det først går galt, påpeger Rudersdals ungechef.

Gitte Magnus tilføjer, at hvis man som forældre har brug for sparring eller er bekymret for sit store barn, så er man altid velkommen til at ringe til »Ungerådgivningen« på telefon 4611 5929. Ungerådgivningen er primært et tilbud til de unge selv, men snakker også gerne med forældre.

Interesserede kan også læse mere på hjemmesiden: »ungirudersdal.dk«