Skal Jens Kloppenborg sættes uden for døren?

Af Henrik Hjortdal, Andedammen 3, Birkerød

Jens Kloppenborg rejser en kritik af uro i folkeskolen og foreslår mere disciplin og bortvisning som løsningen. Det løser ikke problemerne men risikerer at gøre dem større og dyrere. For klassens lærer, skolens ledelse og skolebestyrelsen skal selvfølgelig handle. Men de kan kun løfte opgaven, hvis kommunalbestyrelsen stiller ordentlige rammer til rådighed.

Her har man desværre i Rudersdal siden kommunesammenlægningen svigtet. Man har inkluderet for mange børn i normalklasserne uden ordentlig støtte. Man har lange ventetider på familie- og psykologhjælp fra skolebørn-og famileforvaltning ved problemer og underretninger. Og alt for meget fokus på Apple og dyre så kaldt Synlig læringskonsulenter. Selvfølgelig skal det skabe uro og også føre til resignation over det hos de lærere, der ikke bare rejser deres vej, hvilke har været rigtig mange.

Dette er sket fordi ikke mindst Venstres skiftende skoleudvalgsformænd og den mangeårige skolechef Martin Tinning troede på målet om lange skoledage og 95 procent inklusion mm. I stedet for at finde eller udvikle lave nye specialskoler, støtte klasselæreren og tilpasse skoledagens længde til det, man har kræfter til.

Det er på tide at Rudersdal laver en ny og samlet plan for læring og trivsel. Jens Kloppenborg bliver forhåbentlig hjulpet på vej, så han kan være med. Ellers må vi sætte ham uden for døren eller bortvise ham – nej vel?