Sag om ulovlige gaver opdaget nærmest ved et tilfælde

Rudersdal: Renoveringer af lokale svømmehaller har ført meget med sig. Mistanke om karteldannelse, politianmeldelse af ulovlig modtagelse af gaver fra firmaer, der laver opgaver for kommunen, berigelseskriminalitet, bortvisning af to ledende medarbejdere. Samtidig er kommunen slæbt i retten, fordi man ikke ønsker at betale for renoveringerne.