Injuriedebatten: Rod i argumenterne og på rådhuset