Endeligt dødsstød til Lidl i Birkerød

Socialdemokrat leverede – imod sin gruppe – den afgørende stemme, da det snævrest mulige flertal afviste at genbehandle Lidl-sagen.

Hun afgjorde Lidl-sagen

Foto: Rudersdal Kommune-tv

Rødt lys til Lidl på denne grund på hjørnet af Kongevejen og Birkerød Hovedgade. Foto: Lars Schmidt

Havde Socialdemokratiets Anette Maj Billesbølle stemt det samme som sin gruppe, ville forvaltningen på Rudersdal Rådhus lige nu være godt i gang med at forberede en ny sagsbehandling af Lidls ansøgning om en butik på hjørnet af Kongevejen og Birkerød Hovedgade.

Billesbølle holdt ikke med sin gruppe, men med Konservative, Enhedslisten og Radikale.

Og det betød så, at det nej, som et flertal i Arkitektur- og Byplanudvalget gav på et kraftigt kritiseret møde i starten af februar, står ved magt.

Der kommer ikke nogen Lidl på det pågældende hjørne i Birkerød.

Dét var facit efter en debat på næsten to timer på onsdagens møde i kommunalbestyrelsen. 12-11 til Lidl-modstanderne.

Derfor var sagens eneste udfald en lang næse til forslagsstillerne fra Venstre og SF samt støttepartierne Socialdemokratiet og Lokallisten plus løsgænger Julie Quass.

Trafikanalysen

Det springende punkt i den langstrakte debat var, om nye oplysninger i sagen i forhold til udvalgsbehandlingen 1. februar – blandt andet en meget omtalt trafikanalyse – skulle vægtes eller ej.

Dét lod det spinkle flertal sig ikke overbevise om, selv om især Venstre og SF gjorde, hvad man kunne – godt sekunderet af Poul Bach (S), der hen imod slutningen af debatten følte sig kaldet til at konkludere:

– Det er et faktum, at trafikanalysen ikke har været med i sagsbehandlingen, og så har sagen ikke været tilstrækkeligt oplyst, hvis man vil træffe en retlig korrekt afgørelse. I kan have alle jeres holdninger til det her. Det er ligegyldigt, men I kan ikke træffe afgørelse i en sag, når der ligger vigtige dokumenter, der er væsentlige for sagens afgørelse, fastslog han.

Lokallistens Anne Christiansen var helt enig:

– Trafikanalysen var ikke med, da sagen blev behandlet. Derfor er jeg enig i, at sagen alene af den grund bør gå om. Kig på det igen, lød hendes opfordring.

– Det handler om ordentlighed og en ordentlig proces. Trafikanalysen og støjanalysen var ikke fremlagt. Vil vi gerne have et godt erhvervsliv, skal vi behandle det ordentligt. Det har vi ikke gjort denne her gang – i min optik, sagde Julie Quass – og fik støtte af Kristine Thrane (S):

– Vi skal ikke sidde her og lave sagsbehandling. Det er det, der foregår her, og det har taget rigtig lang tid. Der er rigtig mange informationer, men jeg er helt på linje med Julie og Anne. Det handler om ordentlighed. Hvis alt ikke har været rigtig fremlagt, skal sagen da behandles igen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der kan være så forskellige holdninger til, hvad der står i den trafikanalyse.

Mange misforståelser

Medforslagsstiller Dorte Nørbo var forarget, da debatten havde kørt frem og tilbage om indholdet af trafikanalysen:

– Jeg kan næsen ikke klare, at nogle af jer siger ting, der er i direkte modstrid med, hvad der står i analysen om bakkende lastbiler, flere lastbiler, boliger der er strøget. Støjanalysen misforstås, lige så antallet af biler, hvor man går bort fra det, rapporten siger og opfinder sine egne tal, sagde hun og fastslog:

– Alt det her taler for, at der er så mange misforståelser, der skal ryddes af vejen, og at sagen bør behandles grundigere.

Venstres Søren Hyldgaard, der indledte debatten med at liste det, han kaldte syv nye oplysninger i sagen, op, skød med skarpt mod Christoffer Buster Reinhardt (K), der er formand for Arkitektur- og Byplanudvalget:

– Jeg vil gerne spørge Buster: Er det ikke korrekt, at Lidl ikke ønskede sagen på dagsordenen, fordi de frygtede forkerte oplysninger? Er det ikke korrekt, at du ønskede sagen på imod Lidls vilje? Hvem ønskede denne her sag på dagsordenen til byplanudvalget 1. februar?

Det er ret frækt

Med disse spørgsmål tog debatten en ny drejning. For Christoffer Buster Reinhardt følte sig ramt:

– Har jeg holdt oplysninger tilbage for udvalget? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke siddet og sagt, at den ting ikke måtte komme på dagsordenen. Aldrig i livet kunne jeg finde på det, sagde han harmdirrende:

– Jeg synes, at det er ret frækt at blive skudt det i skoene. Jeg har ikke rørt ved den sagsfremstilling. Der har ikke været politisk påvirkning af det her, for jeg vidste, at det ville blive et angrebspunkt. Jeg vil meget gerne have mig frabedt at blive skudt det i skoene.

Dén tilrettevisning tog Søren Hyldgaard ikke rigtigt imod:

– Der er ikke holdt informationer tilbage. Til gengæld er sagen lagt frem imod ansøgers vilje. Sagen er ikke behandlet af forvaltningen. Alle er jo forvirrede. Det er jo derfor, vi har en sagsbehandling. Det er derfor, sagen skal gå om, sagde han.

Men det nåede han ingen vegne med. En enlig socialdemokrat ville nemlig det modsatte.

– Samlet er min konklusion, at det vil betyde mere kraftig trafik på flere smalle steder omkring den grund, Lidl vil bygge på. Det vil betyde øget støj for de beboere, der bor tæt på grunden. Der kommer ikke flere boliger. Der bliver parkeringskaos. Lidl har haft fem år til at komme med løsninger på de udfordringer, der er i projektet, og det er stadig ikke på plads, sagde Anette Maj Billesbølle – og stemte efter aftenens længste indlæg Lidl-projektet tilbage i skrivebordsskuffen.

Se debatten i sin fulde længde på kommunens hjemmeside: rudersdal.kommune-tv.dk

Da der skulle stemmes, sad Anette Maj Billesbølle med den afgørende stemme, det gjorde, at sagen om Lidl i Birkerød ikke skal behandles igen.