Affaldsdebat: Er borgerne til for kommunen?

Af Ralph Eriksen, Vietoften 28 A, Vedbæk

DEBAT: Er borgerne til for kommunen?

Der er skrappe krav til, hvor og hvordan affaldscontainerne skal stå, og hvornår de i givet fald skal trilles frem og tilbage i forbindelse med tømningen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal: Udover vores egne skærmydsler med at få afhentet affaldsbeholderne på deres nuværende placering, er der faktisk flere interessante spørgsmål vedr. genbrug af affald – og det gælder givetvis ikke kun i Rudersdal.

1. Vi betaler mere end det dobbelte for affaldshåndtering ift. Affaldssækkene. Hvorfor er Rudersdal kommune markant dyrere end andre kommuner fx Helsingør?

Hvilke værdier har affaldet, der genbruges og hvor ender midlerne herfra?

Vores undren hænger sammen med haveaffald, som vi separat betaler for afhentning af. Det blev tidligere komposteret, og så kunne vi hente gratis jord herfra på genbrugspladsen. Nu bliver jorden solgt – hvem tager midlerne herfra?

Lige netop haveaffald og jord har tidligere været nævnt i Frederiksborg Amts Avis, Rudersdal sektionen, hvor Court Møller (R) lovede at følge op på sagen. Der er vist ikke sket noget i den anledning.

2. Rudersdal Kommunes har retningslinjer for affald (103 sider). Afsnittet om, hvornår affaldsbeholderne skal stilles frem og stilles tilbage:

Hvor krav til placering af beholdere ikke er opfyldt, kan kommunen kræve af grundejer/borger, at beholdere bliver flyttet. Er dette ikke muligt, skal beholdere anbringes efter aftale med kommunen. F.eks. ved skel inden afhentning, senest klokken 06.00 på tømningsdagen – dog tidligst aftenen inden. Beholdere skal stilles tilbage på egen grund efter tømning – senest samme aften på tømningsdagen.”

Borgerne er til for kommunen i stedet for kommunen er til for borgerne. I min optik er det utilstedeligt at udstede den form for direktiver.