Tortur på Rådhuset

Kom og lyt: Vi var så gode til tortur

Seniorarkivar ved Rigsarkivet, dr.phil. Tyge Krogh fortæller historien om tortur i dansk retspleje, når han besøger Historisk Samfund for Roskilde Amt.

Danmark har en fremtrædende plads i historien som torturnation, og i Oplysningstiden var Danmark en af de allerflittigste stater i Europa til fuldt lovligt at bruge tortur, også kaldet den skarpe eksamination, for at fremtvinge tilståelser, hvilket stort set er forbigået i dansk historieskrivning.

I 1500- og 1600-tallet blev hundredvis af dødsdømte hekse og tyve tortureret, og mellem 1686 og 1837 blev flere tusinde tyveritiltalte tortureret i den københavnske inkvisitionskommission.

Det kan man få en uddybende fortælling om af seniorarkivar ved Rigsarkivet, dr.phil. Tyge Krogh, hvis man møder op i Auditoriet på Roskilde Rådhus mandag 27. marts klokken 19.30. Arrangementet er åbent for alle, selv om det foregår i forbindelse med Historisk Samfund for Roskilde Amts generalforsamling.

Man skal benytte indgangen fra Gormsvej. Auditoriet ligger i den del af Rådhuset, der tidligere var Amtsgård.

Seniorarkivar ved Rigsarkivet, dr.phil. Tyge Krogh fortæller historien om tortur i dansk retspleje, når han besøger Historisk Samfund for Roskilde Amt.