Tømrere havde rent savsmuld i postboksen

Retten i Roskilde frifandt Roskilde-firmaet, der ikke havde reageret på en indkaldelse til syn, der var sendt til firmaets ikke-eksisterende e-boks.
Retten i Roskilde frifandt Roskilde-firmaet, der ikke havde reageret på en indkaldelse til syn, der var sendt til firmaets ikke-eksisterende e-boks.

Når man ejer en bil, skal man sørge for, at den bliver synet, når den bliver indkaldt til syn. Det gælder naturligvis også virksomheder.

Derfor for anklagemyndigheden frem med bål og brand mod et tømrerfirma i Roskilde, som efter myndighedens opfattelse burde idømmes en bøde på 4000 kroner, fordi firmaet havde undladt lade en af dets biler syne og derpå også havde undladt at aflevere nummerpladerne til Skat, når fristen for syn var udløbet.

Firmaets brøde lå tilbage i 2013, og på det tidspunkt havde det 10-12 biler, som firmaet altid havde sørget for at få synet, når de blev indkaldt. Indkaldelserne kom normalt pr. brev.

I oktober 2013 modtog firmaet imidlertid en erindringsskrivelse med et bødeforlæg fra Trafikstyrelsen, som kunne se, at den ene bil ikke var synet, som den skulle.

Firmaet havde aldrig modtaget en indkaldelse vedrørende den bil og ringede straks til Trafikstyrelsen, der kunne oplyse, at indkaldelsen var sendt til firmaet i august – ikke som brevpost, men til firmaets e-boks.

Imidlertid var firmaet slet ikke tilmeldt e-post på det tidspunkt. Det blev først lovpligtigt 1. november 2013 – og derfor frifandt retten firmaet.