SoMe og ChatGPT på skoleskemaet

SoMe og ChatGPT kommer på skoleskemaet

Teknologiforståelse bliver undervisningsfag på læreruddannelsen i Roskilde.

Foto: Mik