Skriftlig advarsel til bestyrelsesmedlem

ove holm
ove holm

Den lemfældige kreditkultur, som generelt var med til at fælde Roskilde Bank, florerede også i bankens Ringsted-afdeling, og det i så stort omfang, at det få måneder før bankens kollaps indbragte tre ledende medarbejdere skriftlige advarsler i kølvandet på et internt kontrolbesøg.

Den mest fremtrædende af de tre var filialdirektør Ove Holm, som også er blandt de sagsøgte i den erstatningssag, som er anlagt af Finansiel Stabilitet.

Som bestyrelsesmedlem havde han været med til at vedtage en ny strategi for banken og været med til at bakke op om de tiltag, den ny direktør Søren Kaare-Andersen tog for at indarbejde nye og mere ansvarlige arbejdsgange, hvor retningslinjer udstukket af bestyrelsen blev respekteret. Men i praksis kørte tingene helt anderledes i Team Ringsted. Det viste sig, da bankens interne revision i slutningen af april 2008 gennemgik en stak udvalgte sager fra afdelingen.

Ove Holm sad i bestyrelsen fra 2003 frem til bankens kollaps, men det fremgår ikke af et eneste dokument, som bestyrelsen i sin tid blev forelagt, om de øvrige bestyrelsesmedlemmer kendte til den skriftlige advarsel til Ove Holm, der sad i bestyrelsen fra 2003 og indtil bankens fald i august 2008.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde