RUC nedlægger 31 årsværk

Roskilde Universitet er i gang med at finde besparelser for 30 millioner kroner. 18 af dem hentes i lønbudgettet.

Forskere om uni-reform: Politikerne har bidraget til udskældt problem

Roskilde Universitet er i gang med at finde besparelser. 18millioner kroner skal hentes i lønbudgettet. Derfor nedlægges 31 årsværk.

Foto: Lars Ahn Pedersen

Roskilde Universitet kæmper, som så mange andre videregående uddannelser, med økonomien, og det betyder, at RUC i den kommende tid skal finde besparelser på 30 millioner kroner.

18 millioner af besparelserne skal findes i lønbudgettet, hvor 31 – ud af i alt 931 – årsværk nedlægges. To millioner skal findes på den øvrige drift, og så skal der laves et sparekatalog med yderligere konkrete besparelser på 10 millioner kroner årligt.

– Det er selvfølgelig ikke noget, vi synes er rart at gøre. Men vi er i en situation, hvor det er nødvendigt at handle, siger universitetsdirektør Peter Lauritzen.

Han hæfter sig ved, at den svære økonomiske situation ikke er enestående for RUC. Alle universiteter er pressede på økonomien – især på grund af små ungdomsårgange og deraf følgende færre ansøgere.

– Vi har på RUC igennem en periode set en strukturel ubalance, hvor indtægterne ikke har modsvaret vores udgifter. Vi kom blandt andet ud af 2022 med større underskud, end vi havde budgetteret med, siger han.

Rent praktisk skal 20 af de nedlagte årsværk findes ligeligt på universitets fire institutter. Resten skal findes i fællesadministrationen.

– Vi håber, at de studerende kommer til at mærke det så lidt som muligt. Men man kan selvfølgelig ikke nedlægge 31 årsværk uden konsekvenser. Det er jo ikke sådan, at folk bare sidder på deres hænder og laver ingenting. Men vi bestræber os selvfølgelig på, at det hele kommer til at foregå med færrest mulige negative konsekvenser, siger Peter Lauritzen, og fortæller samtidig, at besparelserne i lønbudgettet skal være faldet på plads inden sommerferien.

Ud over lønudgifterne vil RUC blandt andet sænke udgifterne til universitetets lejemål. RUC har blandt andet lejet sig ind på Søminestationen ved Holbæk. Et lejemål, som nu bliver opsagt. Derudover har man lejet sig ind andre steder, mens nogle af universitetets egne bygninger er i gang med at blive renoveret. Når dét arbejde afsluttes i løbet ad de kommende år, vil selvsagt også betyde en reduktion i lejeudgifterne.

Roskilde Universitet vil ifølge Peter Lauritzen også skære ned på de omkostningstunge ph.d.-stipendiater og så vil man forsøge at få flere “selvbetalende” udenlandske studerende uden for EU/EØS-landene ind på universitetet for at hæve indtægterne.

– På tværs af alle universiteter i Danmark kan vi se en øget interesse fra studerende uden for EU/EØS. Blandt andet oplever vi i øjeblikket en stor interesse fra Bangladesh. Der er åbenbart en stor gruppe af unge, som rigtig gerne vil studere, men ikke har så mange muligheder for det i hjemlandet. Dem vil vi selvfølgelig gerne byde velkommen – ligesom vi også gerne tager imod studerende fra USA eller andre lande uden for Europa, fastslår Peter Lauritzen.

Roskilde Universitet har 7.500 studerende og havde per 1. januar 2023 1.187 ansatte.

Roskilde Universitet skal spare 30 millioner kroner – heraf 18 på lønbudgettet. Foto: Lars Ahn Pedersen Foto: Lars Ahn Pedersen