Protester uden virkning: Der er ikke mere i værktøjskassen

Efter fornyet høring om omdiskuteret Liljeborg-projekt slår kommunens plan- og udviklingschef fast, at der er lyttet, og at det ikke er en politisk, men en faglig vurdering, at projektet bør gennemføres.

Trods massive protester: Projektet bør gennemføres

Massive protester fra Veddelev-borgere »giver ikke anledning til ændring,« som det fremgår gang på gang i forvaltningens høringsnotat. Foto: Steen Østbjerg