Pigefodboldspillere står som sild i en tønde

FODBOLD: Manglende banetid på kunstgræs betyder, at Roskilde Pigefodbold blandt andet har måtte udsætte en ansøgning om en ungdomslicens. En klage til først Folkeoplysningsudvalget og siden Kultur- og Idrætsudvalget gav ikke klubben flere timer på kunstgræsset.

HIMMELEV: Roskilde Pigefodbold er blevet en lokalt prioriteret sport i Roskilde Kommunes samarbejde med Team Danmark. Det stemmer bare ikke overens med antallet af træningstimer på kommunens kunstgræsbaner for sæson 2021/22 – 2022/23, hvis man spørger Roskilde Pigefodbold.

Derfor klagede Roskilde Pigefodbold først til Folkeoplysningsudvalget i august, men da det ikke gav klubben flere træningstimer, røg klagen videre til Kultur- og Idrætsudvalget. Men heller ikke her, var der hjælp at hente.

– Vi har kun den tid, vi har, lyder det fra formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen (S), som håber, det hjælper, når der kommer en kunstgræsbane mere i Himmelev.

Pengene til kunstgræsbanen er sat af på kommunes budget. Claus Larsen mener, at den vil være færdig i slutningen af 2022 eller i 2023.

Både Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget henviser i deres svar til, at fordelingen af kunstgræsbaner er sket på et fordelingsmøde med Roskilde Idræts Union og repræsentanter for de foreninger, som bruger kunstgræsbanerne, hvor oplægget var lavet af forvaltningen.

Fordelingen er sket helt efter Roskilde Kommunes retningslinjer for lokale-, hal- og bane-fordeling.

Claus Mortensen fortæller, at klubben også har manglet træningstid tidligere, men der er en god stemning omkring pigefodbold, så klubben har fået flere medlemmer.

– Humlen er, at vi står som sild i en tønde, siger Claus Mortensen og påpeger, at talenterne kommer fra bredden.

Langt til licenskrav

Roskilde Pigefodbold drømmer om en ungdomslicens for det er U14-U18 spillerne. Det vil være helt i tråd med at være en lokalt prioriteret sport, men det vil kræve 27 banetimer på kunstgræs.

– I Himmelev har vi kun ni timer, siger Claus Mortensen og oplyser, at da klubben har træningstider i Svogerslev, Jyllinge og Rådmandshaven, kommer de op på sammenlagt 13 timer.

Men det er langt op til licenskravene, så foreløbig har klubben været nødt til at udsætte ansøgningen om en ungdomslicens.

– Vi risikere at tabe vores mest talentfulde pigespillere, siger Claus Mortensen og fortæller, at de jævnligt har talentspejdere ude, som inviterer nogle af pigerne til prøvetræninger i andre klubber.

– Vi skal gøre en stor indsats for at beholde dem, men der er nogen, som er så ambitiøse, at de vil træne mere. Vi kan kun tilbyde to ugentlige træninger, og så er det ofte en forkortet træning, siger Claus Mortensen, som altså forventer, at manglen på banetid vil betyde et farvel til nogle af spillerne.

Nærhedsprincippet

Claus Mortensen fortæller, at de ikke vil lave ballade i forhold til de andre fodboldklubber.

Men i forbindelse med fordelingen af banetimerne har forvaltningen eksempelvis vægtet nærhedsprincippet højt, og derfor har Svogerslev Fodboldklub fået flere timer end Roskilde Pigefodbold.

– Og de har nogenlunde samme størrelse som os, siger Claus Mortensen og forklarer, at når Roskilde Pigefodbold får tider på andre baner end Himmelev, så er det typisk ydertider.

– Vi har ellers et udemærket samarbejde med Svogerslev Fodboldklub og kan sagtens forstå, at de følger kommunens fordelingsprincipper. Vi har bare et ønske om, at fordelingsprincipperne i højere grad bliver ud fra klubbernes størrelse, end hvor banen ligger, og det vil vi opfordre kommunen til at kigge på, siger Claus Mortensen.

Han er godt klar over, at der er en kunstgræsbane ekstra på vej i Himmelev.

– Så vil vi komme op på 18 timer. I perspektivet omkring lokalprioriteret sport og ansøgning om ungdomslicens er vi så stadig på herrens mark, siger Claus Mortensen.

Roskilde Pigefodbold kan ikke få timer nok på kommunens kunstgræsbaner. Det betyder blandt andet, at klubben udskudt ansøgningen om en ungdomslicens. Foto: Britt Nielsen d678ebae-c638-4a05-9766-4ef7ce11558c