Naturgenopretning rækker 100 år frem i tiden – og tilbage

Miljø: Privat initiativ bringer svundne tiders natur tilbage og giver Veddelev et nyt, stort rekreativt område.