Leder undlod at gå videre med sexsag

Foto: Helle Eriksen