Kemiskab i etageejendomme giver udfordringer

Affald: Udrulningen af affaldsordningen er stadig i gang. Etageejendomme har fået fælles skabet til farligt affald.

Sådan skal du af med din kemi, hvis du bor i etageejendom

Etageejendomme har fået et skab som dette til farligt affald.

Foto: Lars Ahn Pedersen

Bor man i etageejendom, får man ikke sine egen røde kasse til farligt affald, som man gør, hvis man fx bor i et rækkehus eller en villa.

I etageejendommen får beboerne i stedet et fælles kemiskab med en lås på, og så skal beboerne hver især selv låse sig ind i skabet og aflevere det farlige afflad.

I minimum en beboerforening, som DAGBLADET har været i kontakt med, lader ordningen med at komme ind i skabet til at blive løst ved, at containerne bliver taget ud af kemiskabet og stillet i bebyggelsens kælder, så alle lettere kan tilgå skabet.

Udrulningen af den nye affaldsordning i Roskilde Kommune er stadig i gang. Nu har flere etageejendomme fået kemiskabe, som er udstyret med en hængelås med en kode. Det kan godt give udfordringer for folk med gamle krogede fingre. Foto: Lars Ahn Pedersen Foto: Lars Ahn Pedersen

– Vi har prøvet at gøre det så let for alle, men samtidig er det jo også farligt affald, så det skal skærmes lidt af, siger Jannik Lund Olsen, afsnitsleder på Roskilde Kommunes affaldsteam.

Han oplyser, at koden til låsen på alle skabene til farligt affald er den samme 4×0.

– Vi har også lagt foldere ud i skabene, så beboerne har mulighed for at læse om, hvordan ordningen skal bruges, siger han.

Har I testet, om ordningen fungerer for fx ældre mennesker, som kan have svært ved at bruge en kodelås?

– Vi har ikke testet ordningen hverken i forhold til ældre eller mennesker med handicap. Men vi har et samarbejde på trapperne med Dansk Blindesamfund om piktogrammer, og ordningen er jo ny, så vi søger hele tiden at finjustere, hvor vi kan. Skulle der være ældre, som har udfordringer med ordningen, så hører vi naturligvis også gerne om dem, så alle så let og ubesværet som muligt kan bruge vores affaldsordning, siger Jannik Lund Olsen.