Jord-deponi: Trafikanter skal dele væsentlig vej med 2200 lastbiler

Målet for bilerne vil være et nyt stort område, der er ved at blive godkendt til jorddeponi. Arealet ligger mellem Svogerslev og Hyrdehøj på både nordsiden og sydsiden af Holbækvej. Det kan man læse i det høringsmateriale, som Roskilde Kommune har sendt ud – hvis man altså er så heldig at være i den lille kreds af naboer, som kommunen mener har særlig interesse i sagen.