Gør Spunken brugbar: Byg til

Gør Spunken brugbar: Byg til

Forhenværende glarmester Ove Christiansen mener, at det vil være en god ide at bygge under Spunkens store tag, så den bliver brugbar. Den nuværende runde bygning er for lille til at kunne bruges fornuftigt.

Foto: Jan Partoft

Listen over fallitter i Spunken på Stændertorvet er på 100 procent. Alle der har forsøgt sig med det lille runde lokale under det store tag, har givet op. Bygningen er for lille til at kunne rumme en forretning.

– Jeg har en ide til, hvordan man kan gøre Spunken brugbar, siger forhenværende glarmester Ove Christensen.

– Hvis man bygger endnu et rundt eller ovalt lokale under Spunkens store tag i den modsatte side af den nuværende, så kan man få et større lokale og det gamle kan bruges til lager.

– Samtidig kan man stadig få plads til at folk kan stå i tørvejr under taget mellem de to bygninger.

Ove Christensen har også en ide til, hvad der med fordel kunne være i bygningen.

– Det vil være oplagt med et turistbureau, som vil kunne drives i samspil med et formidlingscenter for Domkirken i Det kongelige Palæ. Turisterne kommer jo til Stændertorvet, siger han.

– Som det er nu, er der ingen, der kan få en fornuftig forretning ud af bygningen.

Spunken blev etableret samtidig med at Stændertorvet blev renoveret i 2015.

Ove Christiansen vil gerne give ideen om at bygge nyt under Spunkens tag videre, så bygningen kan blive brugbar og til glæde for folk på Stændertorvet.