Fritidspas-ordningen kan få flere børn inddraget i aktive fællesskaber

Debat: Giv flere børn mulighed for at få et fritidspas
Foto: Kenn Thomsen

I sidste uge besluttede Roskilde Byråd, med et flertal på tværs af partier, at der skulle arbejdes for at realisere den Musiske Skoles og Kulturskolens vision om at nå bredere ud til flere brugere.

Visionen handler om at understøtte og facilitere fællesskaber, arbejde med medborgerskab, sikre formelle og uformelle aktiviteter, styrke de lokale miljøer, og give adgang til aktivt deltagelse i kunst- og kulturtilbud i hele kommunen.

For Socialdemokratiet har det helt centrale omdrejningspunkt været børn og unges behov. Vi ønsker mere kultur for flere børn og unge.

At være aktivt deltagende og medskabende af kulturen bør være en selvfølge for børn der vokser op i Roskilde Kommune, da vi er så heldige at have et utal af foreninger og en bred palet af musiske, kreative og sportslige faciliteter, som man kan være en del af. Og som en del af kommunens Børne- og ungepolitik, er det vedtaget at arbejde for, ”at alle børn og unge skal have deltagelsesmuligheder og rustes til at være med i fællesskaber”.

Den mest oplagte mulighed for at styrke denne del af børne- og ungepolitikken er gennem fritids- og foreningslivet. Desværre er det bare ikke alle forældre, der har ressourcer til at betale kontingent til sit barns foreningsaktivitet.

Blandt andet derfor skal vi i Kultur- og Idrætsudvalget drøfte et forslag om at sænke alderskravet for bevilling af fritidspas, som på nuværende tidspunkt er på seks år. Forslaget er at sænke alderskravet, så børn fra fire år fremover kan modtage kontingenttilskud via fritidspas-ordningen, som i alt sin enkelthed går ud på at yde fritidsvejledning og kontingentstøtte til børn og unge i Roskilde Kommune. Formålet med ordningen er at få ikke-foreningsvante og socialt udsatte børn og unge ind i foreningslivet og fastholde dem i dette.

I Socialdemokratiet bakker vi op om forslaget. Vi finder det oplagt at introducere børnehavebørn og deres forældre til foreningslivet, allerede fra fireårs-alderen, fordi vi mener, at de gode vaner skal etableres tidligt, og at det bliver nemmere at vende tilbage til dem senere i livet, når man først har kendskab til og er fortrolig med mulighederne.

Vi ved også, at foreningsaktiviteter er med til at udvikle børnene både fysisk, motorisk, socialt og kognitivt, som måske kan styrke den enkeltes sundhed. Samtidig ønsker vi at udvide ordningen, så flere kan deltage i kultur- og idrætslivet, fordi det kan styrke den enkeltes selvværd at mestre og være medskaber af noget, samt styrke selvtilliden at være i et fællesskab. Der er meget, der tyder på, at det også kan være en vej til bedre mentalt helbred.

Filiz Sarah Thunø

Byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forperson for Læringsudvalg, Danmarks Biblioteksforening