Forsker: Vores generation kan gøre flere ting for at forbedre Roskilde Fjord

Forsker: Det her kan vores generation gøre for at hjælpe Roskilde Fjord

Goplen her tøffer stille og roligt afsted over havbunden ved Skuldelev, men den lever stadig i en fjord, som ikke lever op til EUs vandrammedirektiv. Foto: DTU Aqua/Mikael van Deurs

<p>En af de forskere, som holder et skarpt øje med tilstanden i Roskilde Fjord, er Peter Stæhr, og han oplever en fjord, som har det mindre skidt end mange andre indre danske farvande. Peter Stæhr er professor i marin biodiversitet og eksperimentel økologi ved Aarhus Universitet på Risø. Han har i flere år arbejdet med fjorden, herunder de forhold som påvirker fjordens iltindhold, og han har en forklaring på, hvorfor det går langsomt fremad for Roskilde Fjord. </p>