Formodede brandstiftere sat i varetægtfængsel

Foto: Thomas S. Abildsten